Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PioTech" Piotr Chudy (ul. Łagodna 10, 55-200 Oława) realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego PioTech poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych chwytaków pneumatycznych do robotów przemysłowych dedykowanych branży spożywczej”.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup nowoczesnego 5-osiowego centrum obróbkowego CNC ze stołem uchylno-obrotowym. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego chwytaka pneumatycznego do robotów przemysłowych wykorzystywanych na liniach produkcji wyrobów spożywczych. Nowy produkt został opracowany w ramach przeprowadzonych w przedsiębiorstwie prac B+R i charakteryzuje się znacznie dłuższym przewidywanym okresem eksploatacji (cyklem życia) w porównaniu do urządzeń aktualnie dostępnych na rynku (wersja dedykowana pracy z wyrobami zapakowanymi), a także gwarantuje większe bezpieczeństwo żywności (wersja dedykowana pracy z wyrobami niezapakowanymi) oraz większe bezpieczeństwo podzespołów robota w przypadku kolizji. Oferta przedsiębiorstwa poszerzy się również o usługi precyzyjnej obróbki skrawaniem detali o skomplikowanych kształtach według indywidualnych projektów technicznych klientów. Projekt wygeneruje 1 nowe miejsce pracy dla operatora obrabiarki CNC.
Wartość projektu: 1 461 645,90 PLN
Wartość dofinansowania: 400 000,00 PLN
Termin realizacji: 1.10.2018 - 09.11.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/